KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

Kurmay Kitap Yayın Dağıtım Bilgisayar Kırtasiye Ürünleri İnşaat Pazarlama Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. (“Kurmay Yayın Grubu”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“6698 sayılı Kanun”) 11’inci maddesi kapsamında, kişisel veri sahipleri tarafından yapılacak başvuruları daha hızlı ve etkin bir şekilde değerlendirebilmek maksadıyla işbu Başvuru Formu’nu oluşturmuştur. Formun doldurulması ile ilgili sorularınızı haftanın iş günlerinde ve mesai saatleri içerisinde (0312) 419 38 41 – 418 08 66 telefon numarasını arayarak bize iletebilirsiniz. 

 

 

 

Ad ve Soyad : 

T.C. Kimlik Numarası : 

Pasaport/Kimlik Numarası : (Yabancılar İçin) 

Uyruğu : (Yabancılar İçin)

Adres : 

Telefon Numarası : 

E-Posta Adresi : 

Lütfen Kurmay Yayın Grubu ile olan ilişkiniz hakkında aşağıda belirtilenlerden uygun olan seçeneği seçiniz ve önündeki boşluğa ilişkinin hala devam edip etmediği, sona ermiş ise hangi dönemlerde devam ettiği ve varsa Kurmay Yayın Grubu ile olan ilişkiniz kapsamında irtibat halinde olduğunuz birim/şube bilgisini yazınız. 

Öğrenci/Kursiyer …………. 

Tedarikçi/İş Ortağı/Alt yüklenici ……. 

Ziyaretçi………………… 

Çalışan ………… 

Ortak…………. 

Diğer 

 

Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

 

Kişisel verilerimin hangi amaçla işlendiğini öğrenmek istiyorum. 

 

Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum. 

 

Kişisel verilerimin yurt içinde/yurt dışında üçüncü kişilere aktarılması durumunda kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum. 

 

Eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerimin düzeltilmesini istiyorum. 

 

Eksik/yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. 

 

Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle silinmesini/yok edilmesini istiyorum.

 

Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle aktarıldıkları üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini/yok edilmesini istiyorum. 

 

İşlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler yoluyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde aleyhime bir sonuç doğduğunu düşünüyor ve bu sonuca itiraz ediyorum. 

 

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın giderilmesini istiyorum. 

 

 

Başvuruma ilişkin cevabın elektronik posta aracılığıyla gönderilmesini istiyorum.

 

Başvuruma ilişkin cevabın posta aracılığıyla gönderilmesini istiyorum. 

 

Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebinizin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir. Kurmay Yayın Grubu’nun talebin sonuçlandırılması için ek bilgiye ihtiyaç duyması veya başvurunun veri sahibi tarafından yapıldığının tevsik edilememesi durumunda, sizinle işbu Formda belirtilen veya Kurmay Yayın Grubu nezdinde bulunan iletişim bilgileriniz aracılığıyla iletişime geçilebilecektir. 

 

Veri Sahibi 

Adı Soyadı : 

İmzası :

Tarih :